Księża pracujący w naszej parafii

Proboszcz:
– ks. Edward Andrzej Rdzanek

Wikariusze:
– ks. Rajmund Grzyb
– ks. Maciej Szymański
– ks. Łukasz Bociek

Rezydenci:
– ks. Tadeusz Czyż
– ks. Dariusz Konieczny