1.Nabożeństwa różańcowe o godz. 17.15. Poprzez modlitwę różańcową upraszajmy Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin, w intencjach świata, Kościoła, Ojczyzny, diecezji, parafii.
Za odmówienie jednej części różańca w kościele lub w kaplicy, wierni mogą zyskać odpust zupełny.

2. 14 października w Dzień Nauczyciela zapraszamy do wspólnej modlitwy za nauczycieli i wychowawców, którzy trudzą się nad kształtowaniem serc i umysłów dzieci i młodzieży.

3. XXIII Dzień Papieski 15 października obchodzić będziemy pod hasłem „Cywilizacja życia”. Z okazji tego dnia przeprowadzamy zbiórkę przed kościołem na fundusz stypendialny utalentowanej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, tzw.„Dzieło Nowego Tysiąclecia.

4. W kancelarii przyjmujemy wypominki jednorazowe na dni 1 i 2 listopada, wypominki półroczne, roczne. Za naszych bliskich zmarłych będziemy modlić się w każdą niedzielę przed Mszami św. o godz. 7.00, 11.30 i 18.00.
Przyjmujemy zapisy na zbiorową Mszę gregoriańską za naszych zmarłych, którą będziemy sprawować od 1 do 30 listopada o godz. 17.00. Przyjmujemy również rezerwację intencji mszalnych na przyszły rok.