1. Uroczystość Chrztu Jezusa jest przypomnieniem spraw związanych z sakramentem chrztu świętego;
– chrzest jest zawierzeniem dziecka Bogu, dlatego powinien być udzielany jak najwcześniej
– rodzice chrzestni mają być praktykującymi katolikami, przystępującymi do sakramentów św., mają mieć wiarę i nią żyć ( nie mogą to być osoby żyjące w związkach nie katolickich, nie przyjmujące kapłana po „kolędzie”, młodzież nie uczęszczająca na katechezę)
Zaświadczenie na chrzestnego możemy otrzymać w parafii w której mieszkamy, a nie tam gdzie był ktoś ochrzczony czy brał ślub.
2. Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim, którzy na Święta szczególnie wsparli naszą Stołówkę dla bezdomnych i biednych:
– dyrekcji CUS w Starachowicach
– piekarni Haliny i Jana Krawczyk
– zakładowi piekarniczo – cukierniczemu pana Wiesława Mierzwy
– piekarni państwa Zaczek
– wszystkim składającym artykuły spożywcze i ofiary pieniężne
3. Dziś o godz. 13.00 Msza św. w intencji Ojczyzny i Radia Maryja. Po Mszy Koło Radia Maryja zaprasza na koncert bożonarodzeniowy i spotkanie opłatkowe w sali pod plebanią.

Program wizyty duszpasterskiej w zakładkach: Wydarzenia i Aktualności.

Prosimy aby osoby zapraszające duszpasterza do swojego mieszkania wyraźnie to zaznaczyły przez obrazek , kartkę na drzwiach wejściowych.