1. Istotą Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie, które ma się dokonać w naszym wnętrzu – nie może pozostać tylko w sferze zwyczaju. Takiemu pojmowaniu nawrócenia chrześcijanina służą w tym roku Misje Święte i spowiedź. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w Misjach w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole tj. 22, 23, 24 marca.

2. 8 marca – Dzień Kobiet. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji wszystkich kobiet.

3. Podczas „Gorzkich Żali” można złożyć ofiarę na kwiaty do dekoracji  „Grobu Pańskiego” i „Ciemnicy”.

4. Dziś niedziela „Ad Gentes” – Dzieło Pomocy dla polskich misjonarzy. Ofiary można składać do puszek przed kościołem.

5. Miesiąc marzec poświęcony jest św. Józefowi. Żywy kult św. Józefa jest drogą odnowienia rodzin i podkreśleniem roli ojca.

6. Zapraszamy do lektury czasopism katolickich: Gość Niedzielny, Mały Gość i inne.