1. Dzieci komunijne przeżywać będą radosne dziękczynienie w „Białym Tygodniu” codziennie na Mszy św. o godz. 18.00. Każdy dzień będzie miał swoją intencję. Jutro dzieci przyjmują Komunię św. w intencji swoich rodziców i chrzestnych oraz otrzymają pamiątkowe obrazki.

2. Wspomnienie Świętej Rity z Cascia 22 maja – patronki od spraw trudnych i beznadziejnych. Nabożeństwo z ucałowaniem relikwii po Mszy św. o godz. 7.30. Atrybutem patronki – są róże, które przyniesione są tego dnia przez wiernych do kościoła.

3. Młodzież klas VIII przygotowująca się do sakramentu bierzmowania wstępuje w ostatni etap tak ważnego momentu życia religijnego. Jutro 22 maja o godz. 16.00 będzie liturgiczne spotkanie.

4. Pierwsza Komunia św. dzieci ze szkoły Społecznej w sobotę 27 maja o godz. 11.00. Pierwsza spowiedź dla dzieci w czwartek o godz. 18.30.

5. W sobotę 27 maja o godz. 10.00 w katedrze Radomskiej święcenia kapłańskie Gracjana Kolendowskiego.
Uroczysta Msza prymicyjna nowego kapłana będzie sprawowana w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 28 maja o godz. 13.00. Przyszły kapłan serdecznie zaprasza na uroczystość i prosi o modlitwę.