1. Dobiega końca rok liturgiczny. Przy tej okazji warto postawić sobie pytanie: czy uczestniczenie w liturgii Kościoła wzbogaciło moje życie duchowe? Czy przez ten czas zbliżyłem się do Boga? Czy moja wiara pogłębiła się przez rozważanie Słowa Bożego we wspólnocie parafialnej?

2. We wtorek 22 listopada comiesięczne nabożeństwo z relikwiami do Św. Rity o godz. 7.30

3. Za tydzień rozpocznie się adwent. Czas przypominania tej wielkiej prawdy, że Chrystus musi się narodzić w każdym z nas, aby zrealizowało się pragnienie ludzkiego serca osiągnięcia prawdziwego i trwałego szczęścia.
W adwencie codziennie rano Msza św. roratnia ku czci Najświętszej Maryi Panny jako przygotowanie do Bożego Narodzenia. Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.

4. W niedzielę 4 grudnia na Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.

5. „Caritas” corocznie rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Możemy je już nabywać w kancelarii oraz zakrystii, a tym samym wspierać akcję pomocy dzieciom. Małe świece – 10 zł, duże kule,piramidki –  20zł.

6. Kalendarze fundacji imienia Ks. Bpa Jana Chrapka są do nabycia w kancelarii parafialnej i w zakrystii w cenie 10zł. Dochód przeznaczony na wsparcie dzieł prowadzonych przez Caritas Diecezji Radomskiej.

7. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii odbędą się w dniach 9 – 11 grudnia. Spowiedź w sobotę 10 grudnia. Program znajduje się w gablocie oraz na stronie parafialnej. Rekolekcje będzie prowadził ks. Paweł Staniaszek pracujący na Ukrainie.