1. Od 19 do 25 marca będziemy przeżywać Misje Parafialne. Czas na przemyślenie i ubogacenie swojej wiedzy religijnej i wiary. Zapraszamy do owocnego korzystania z nauki Słowa Bożego, aby odważnie świadczyć, we współczesnym świecie, o Chrystusie naszym Zbawicielu.
Dzieci szkół podstawowych mają trzy dni wolne od zajęć szkolnych, aby mogły lepiej zatrzymać się nad swoim życiem duchowym i odniesieniem do Boga. Rodziców i wychowawców prosimy o pomoc swoim dzieciom, aby wykorzystały dobrze ten czas.

2. W czasie Misji nie będzie Mszy św. o godz. 17.30. Będziemy je odprawiać o godz. 17.00, prosimy o zapoznanie się z planem odprawianych Mszy św.

3. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 8.00 oraz o godz. 16.30.
Nabożeństwo Męki Pańskiej „Gorzkie Żale” w tę niedzielę o godz. 17.15 a za tydzień w czasie Misji o godz. 17.00.

4. W nocy z 24 na 25 marca odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa ze Starachowic na Święty Krzyż. Zachęcamy do wzięcia udziału. Szczegóły na stronie edk.org.pl oraz u ks. Macieja.

5. W kościele Powszechnym 13 marca wspominamy 10 rocznicę wyboru papieża Franciszka a w Kościele diecezjalnym 1 rocznicę śmierci naszego ks. Biskupa Adama Odzimka. W modlitwach wspominajmy te intencje.