1. W sobotę 11 lutego czcimy Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes. Treścią objawień Maryi w 1858 r. było wezwanie grzeszników do nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty. Lourdes jest miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych i ubogich.

2. 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorych. Msza św. o godz. 7.30 z udzieleniem sakramentu chorych. Łaska tego sakramentu to szczególny dar Ducha Św. – łaska umocnienia, pokoju i odwagi w znoszeniu choroby i starości. To łaska odpuszczenia grzechów, uzdrowienia duszy, a nieraz i ciała, jeśli taka jest wola Boża. Sakrament ten przyjmuje się w stanie łaski uświęcającej.

3. W najbliższą niedzielę o godz. 16.00 spotkanie Koła Przyjaciół Rodziny Radia Maryja. Msza św. o godz. 18.00 w intencji naszej Ojczyzny oraz Radia Maryja, aby ta katolicka rozgłośnia docierała do wielu serc.

4. „Bóg zapłać” składamy wszystkim osobom dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób spieszą z pomocą potrzebującym i przyczyniają się do działalności naszej stołówki Caritas -„Domu Chleba im. św. Jana Pawła II”, w której żywimy ponad 100 osób.

5. Wypełniając roczne zeznania podatkowe możemy 1,5 % swego podatku ofiarować na cele charytatywne. Należy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać numer Krajowego Rejestru Sądowego:
KRS nr 0000222733 Caritas Diecezji Radomskiej. Aby odpis był przeznaczony na Stołówkę przy naszej parafii
wystarczy dopisać do KRS-u ; PZC – Św. Trójca.

6. Polecamy katolickie pisma: a)”Gość Niedzielny”, a w nim; – słowo Boże w życiu chrześcijanina, – życie osób konsekrowanych, – duchowy testament Benedykta XVI, – posłuszeństwo w wierze, – oczyszczenie z marksizmu, – rola świeckich w kościele, – z życia diecezji radomskiej; b) „Trwajcie w miłości”; wiara Karola Acutisa, Matki Teresy, niewidomej Chiary Petrillo, nawróconego lekarza Levatino, zagrożenie gender.